Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar la prova d’accés i fer una entrevista personal.

La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es fa i per accedir a un únic centre-estudi.

La prova d’accés per a més grans de 45 anys es convoca una vegada a l’any. Disposes d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-la. Una vegada superada la prova d’accés, si compleixes els requisits pots presentar-te de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda.

Els requisits per presentar-te:

-Tenir 45 anys  en l’any natural en què es realitza la prova.

-No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d’accés que habiliti per accedir a la universitat.

 

La prova consta de dues parts:

A.-Primera part: examen.

T’hauràs d’examinar de:

-Comentari de text

-Llengua catalana

-Llengua castellana

Els temaris són comuns amb la prova d’accés per majors de 25 anys. Per obtenir més informació sobre com són els exàmens i els criteris d’avaluació pots clicar  aquí.

B.-Segona part: entrevista personal.

Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir malgrat que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.

Només la faràs si tens superada la prova d’accés per a més grans de 45 anys.

Només tindrà validesa l’any en què es realitza.

S’ha de sol·licitar fent la preinscripció universitària al portal d’accés a la universitat per a les set universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya; per a la resta d’universitats del sistema universitari català cal adreçar-se directament a la universitat on es vulgui accedir.

La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

Si tot i tenir les proves d’accés per a més grans de 45 anys superades en convocatòries anteriors vols realitzar l’entrevista personal, també hauràs de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual. En aquest cas podràs optar també per presentar-te a les proves escrites i sempre se’t tindrà en compte la millor de les qualificacions.