Els cicles formatius constitueixen una opció clarament professionalitzadora i orientada cap al món laboral.
Potser, però, que calgui encara suport en determinats àmbits per tal d’afermar les possibilitats. A la nostra acadèmia tindràs professors que et donaran suport en les matèries en què tinguis dificultats.

HORARIS:
Segons el cicle formatiu al que assisteixi l’alumne/a, les classes a l’acadèmia poden ser en horari de matí o tarde segons l’interès i disponibilitat de l’alumne/a.

PREU DE LES CLASSES EN GRUP:
(1 hora setmanal):   40€ mensuals.
(2 hora setmanals): 72€ mensuals.
(3 hora setmanals): 105€ mensuals.
(4 hora setmanals): 136€ mensuals.
(5 hora setmanals): 162€ mensuals.

CLASSE PARTICULAR: 18€/hora


Quan l’alumne/a ingressa a l’acadèmia paga una matrícula de 30€. Aquest pagament és únic per tot el temps que assisteixi al centre, fins i tot si durant un temps deixa de venir.