A les nostres terres comptem ja amb estudis universitaris des de fa anys. També és possible que estigueu fent estudis universitaris per internet. Us oferim suport en aquelles matèries més complicades dels graus universitaris. Podreu tenir professors de química, estadística, matemàtiques, psicologia, comptabilitat, biologia…

HORARIS:
Segons l’horari de l’alumne/a; les classes a la nostra acadèmia s’adaptaran totalment a les seves necessitats.

PREUS DE LES CLASSES EN GRUP:

1 hora setmanal: 72€ mensuals.
2 hora setmanals: 136€ mensuals.
3 hora setmanals: 192€ mensuals.
4 hora setmanals: 224€ mensuals.
5 hora setmanals: 260€ mensuals.


CLASSE PARTICULAR: 22€/hora